Skriv ut den här sidan

Vaccination

Influensavaccination

Under säsong erbjuder landstinget gratis influensa- och pneumokockvaccination till äldre (person som är eller fyller 65 år), till vissa kroniskt sjuka samt gravida. Till kroniskt sjuka räknas personer med kronisk hjärtsvikt, svår astma, behandlingskrävande KOL, kronisk obstruktiv lungsjukdom, eller andningssvikt. Övriga som inte omfattas av gruppen ovan betalar självkostnadspris för vaccinationen.

Gardasilvaccination

Bokning av Gardasil (mot HPV-virus) görs på telefon 08-687 66 12 vardagar klockan 08.00-17.00 eller via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

TBE-vaccination

TBE orsakas av ett virus som du kan bli smittad av genom fästingbett. Eftersom viruset kan ge en svår infektion i hjärnan och nervsystemet rekommenderas vaccination om du ofta vistas i riskområden. Tre injektioner krävs för ett fullgott skydd.
Utförligare information om viruset och rekommendationer om hur man undvika att få viruset kan erhållas från 1177 Vårdguiden.

Vaccination                          Pris    

TBE, vuxendos                      360:-
TBE, barndos                        320:-