Skriv ut den här sidan

Akademisk vårdcentral

Vi har fått i uppdrag av Stockholms läns landsting att skapa en akademisk vårdcentral.

 Det innebär ett nära samarbete med universitet och högskolor där vi har utbildnings- och forskningsfrågor. Det här kommer att stärka kompetensen hos oss. Syftet är att höja vårdkvaliteten och få en primärvård i frontlinjen, detta för att ge våra patienter bästa möjliga vård. 

För att höja medarbetarnas kompetens och ha ett evidensbaserat arbetssätt håller vi oss uppdaterade om nya riktlinjer och forskningsrön. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra lärandemiljön för studenterna under deras verksamhetsförlagda utbildning genom att erbjuda handledare och övriga medarbetare poängsatta högskoleutbildningar inom pedagogik.

Vi har en Artrosmottagning där flera forskningsprojekt pågår i samarbete med Karolinska sjukhuset och Karolinska institutet. 

www.akademiskavardcentraler.se