Läkare

Ali Hirad

Specialistläkare i allmänmedicin

Anne-Lie Höppner

Specialistläkare i allmänmedicin
Medicinskt ansvarig läkare

Elena Repina

Specialistläkare i allmänmedicin

Jawed Memon

Specialistläkare i allmänmedicin

Jonas Dahl

Specialistläkare i allmänmedicin

Rikard Viberg

Specialistläkare i allmänmedicin
Studierektor

Rolf Lindmark

Specialistläkare i invärtes- och allmänmedicin

Ronny Jayasuriya

Hemsjukvårdsansvarig läkare
Specialistläkare i allmänmedicin

Björn Alber

Leg.läkare
Rehab- och idrottsskador

Caroline Silfver

ST-läkare

Karl-David Hjalmarsson

ST-läkare

Linda Kadem

ST-läkare

Carl Svanström

AT-läkare

Ahmad Al-Sibakhi

Vik. läkare

Anders Larsson

Vik. läkare

Carl Halén

Vik. läkare

Katarina Nilsson

Vik. läkare

Naima Sheikh

Vik. läkare

Victor Sörensen Lund

Vik. läkare

Eirini Mazneikou

Föräldraledig
Specialistläkare i allmänmedicin

Arthiha Santhan

Föräldraledig
ST-läkare

Georgios Marantos

Ej i tjänst
ST-läkare

Gita Singh

Ej i tjänst
ST-läkare

Kevin McCloy

Ej i tjänst
ST-läkare

Lucie Dalenfeldt

Ej i tjänst
ST-läkare

Matias Estrada

Ej i tjänst
ST-läkare

Sabra Pechrak-Manesh

Ej i tjänst
ST-läkare