Läkare

Ali Hirad

Specialistläkare i allmänmedicin

Anne-Lie Höppner

Specialistläkare i allmänmedicin
Medicinskt ansvarig läkare

Jonas Dahl

Specialistläkare i allmänmedicin

Rolf Lindmark

Specialistläkare i invärtes- och allmänmedicin

Ronny Jayasuriya

Hemsjukvårdsansvarig läkare
Specialistläkare i allmänmedicin

Björn Alber

Leg.läkare
Rehab- och idrottsskador

Arthiha Santhan

ST-läkare

Caroline Silfver

ST-läkare

Georgios Marantos

ST-läkare

Gita Singh

ST-läkare

Kevin McCloy

ST-läkare

Sabra Pechrak-Manesh

ST-läkare

Sumy Rosas Cuarez

AT-läkare

Anders Larsson

Leg. läkare

Naima Sheikh

Leg. läkare

Singoalla Tiroler

Leg. läkare

Eirini Mazneikou

Föräldraledig
Specialistläkare i allmänmedicin

Elena Repina

Ej i tjänst
Specialistläkare i allmänmedicin

Rikard Viberg

Ej i tjänst
Specialistläkare i allmänmedicin
Studierektor

Karl-David Hjalmarsson

Ej i tjänst
ST-läkare

Linda Kadem

Föräldraledig
ST-läkare

Lucie Dalenfeldt

Ej i tjänst
ST-läkare

Matias Estrada

Ej i tjänst
ST-läkare