Skriv ut den här sidan

Psykosociala teamet

Livet går inte alltid som på räls. Ibland inträffar sådant som du inte alltid är rustad för och det kan bli nödvändigt med samtal.

Allt fler upplever sig ha besvär med ängslan, oro, ångest och sömnbesvär. Dessa besvär har ökat i alla åldersgrupper under senare år. Om du har psykologiska besvär och/eller känner att du behöver tala med någon kan du få komma till någon av våra kuratorer/behandlare i psykosociala teamet. 

Du som är listad på vårdcentralen får kontakt med någon av våra kuratorer/behandlare genom remiss från din läkare.

Gällande barn- och ungdom 0-17år med behov av kontakt med kurator/psykolog, hänvisar vi till Mottagningar för barn och ungdomar med psykisk ohälsa.

För information och tidsbokning, ring 08-687 66 12, telefontid: 08.00-17.00. 

Vi kan ge dig hjälp vid:

  • Nedstämdhet eller depression
  • Stressrelaterade tillstånd
  • Kristillstånd
  • Psykosomatisk problematik
  • Ångesttillstånd
  • Psykosocial problematik

  Du kan få hjälp i form av:

  • Krissamtal
  • Stödjande och behandlande samtal
  • Information och motiverande samtal
  • KBT-behandling